29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 61 ในงาน THAIFEX 2018 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) นำผู้ประกอบการทุเรียนไทย กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่เข้าร่วม
NEWS, NEWS & ACTIVITIES
Leaded by Dr. Kamolart Intaratat Director of The Research Centre of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM) and Asia-Pacific networks has joined “Regional
NEWS, NEWS & ACTIVITIES
ในนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลพูดถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเราได้เริ่มเห็นกันบ้างแล้วจาก ภาคการเงิน ภาคการขนส่ง หรือ SMEs แต่สำหรับภาคเกษตร นั้น หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า ภาคเกษตรจะยืนอยู่ตรงไหน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ Innovation Hubs เราไปดูพร้อมๆ กันประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 321 ล้านไร่
NEWS, NEWS & ACTIVITIES
ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ (รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “สวนสิทธิพงษ์” (คุณสิทธิพงษ์ ญาณโส) เกษตรกรตัวอย่าง Smart Farmer ด้านการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ 100% ซึ่งทำให้ผลผลิตทุเรียนมีประสิทธิภาพ
NEWS, NEWS & ACTIVITIES
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวทันไหม !! ขบวนทัพ “สตาร์ทอัพฟู้ดเทค” โหมบุกตลาด – หมดยุคผูกขาด ผู้เล่นเก่าปรับไม่ทัน ก็ถอยไป . ยุคแห่งอาหาร 4.0 กำลังจะมาเร็วๆ นี้ครับ ตอนนี้ได้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆ (FoodTech Startups) ที่กำลังคืบคลานเข้ามาในอุตสาหกรรมอาหารของโลก ซึ่งเค้กก้อนนี้มีมูลค่าใหญ่มากๆ (ใหญ่กว่าอุตสาหกรรมพลังงานเสียอีก)
NEWS, NEWS & ACTIVITIES