BAN LIM THONG MODEL
Nangrong Buriram
ทัวร์วิถีชุมชนตามรอยปราชญ์น้ำ แกะรอยถนนน้ำเดิน เพลิดเพลินกับน้ำเที่ยวทุ่ง ศึกษากับดินสมอง เลาะชมคลอง 80 พรรษา เฮฮากับการขายผักอินทรีย์ กินดีอยูดีกับแหนมเห็ดออแกนิกส์ บ้านลิ่มทอง ทัวร์วิถีชุมชนที่จะนำพานักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการนำกับ "น้าน้อย" ปราญน้ำในถิ่นบุรีรัมย์ และนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกับ "หมอพืช" ที่จะพาทุกท่านเที่ยวชมกับป่าชุมชน เก็บเห็ดในป่าธรรมชาติ "คลังอาหารโอบอุ้มโลก" บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ORGANIC ISLAND
Suanphet Riverview Resort Phetchaburi
ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ แนวเกษตรธรรมชาติ ฐานกิจกรรมอินทรีย์ ได้ลงมือปฎิบัติจริง แหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญของจังหวัด รายล้อมด้วยโครงการหลวงต่างๆ เน้นความเป็นส่วนตัว ดังสวรรค์ของนักเดินทาง ในอ้อมกอดของขุนเขา สวนเกษตรอินทรีย์ สวนผลไม้นานาชนิด สวนเกษตรผสมผสานสวนผักสลัด สดๆ ปลูกผักใช้เองในโครงการเน้นปลอดสารพิษตามหลักธรรมชาติ เราเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ชุมชน โดยยึดหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ และห่วงใยสุขภาพ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ขอแนะนำ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี

SIRINUT BETTA FARM
Nakhon Pathom
เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้การเพาะพันธ์ุปลากัดที่อาณาจักรปลากัด สิรินุช เบตต้าฟาร์ม ที่ส่งออกปลากัดไปทั่วโลกเพื่อคุยกับคุณก้อย สิรินุช ฉิมพลี ผู้เป็นเจ้าของที่มีประสบการณ์เพาะปลากัดมากว่า 15 ปี

SUANPAPAD
Nakhon Nayok
เชิญชวนท่องเที่ยวกับ "ป้าผาด" เกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เรียนรู้เรื่องการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร ความรู้ เกี่ยวกับการเพาะชำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด