GIRLS IN ICT THAILAND 2017 : Digital skills for girls.

ศูนย์วิจัยการตัดการความรู้การสื่อสารแลัการพัฒนา มสธ. CCDKM ร่วมกับ MDES ITU FAO จัดกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเยาวชนหญิงและสตรีสู่การเป็นเกษตรกรที่ทันสมัย [ AgriTech Using ICT for Being Smart Farmer] วันที่ 25-27 กันยายน 2560 […]

ยาฆ่าหญ้า.. ไม่ใช่ฆ่าแค่หญ้า ยังทำลายดินและคุกคามพืช

เกษตรกรไทยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำมาจากอะไร ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าฉีดแล้วจะกระทบอะไรบ้าง รู้แต่ว่าฉีดแล้วหญ้าตาย การที่หญ้าตายมันเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรากหญ้า อยู่ในดิน  อยู่รอบ ๆ จุลินทรีย์ 108 1009 เชื้อปฏิปักษ์ที่มีประโยชน์อีกล้าน 9 สิ่งเหล่านี้ทำคุณประโยชน์ให้ผืนดินมากมายนัก สร้างอาหาร สร้างอากาศ สร้างอินทรีย์สารในดิน ให้กับสรรพสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในดินได้ใช้ประโยชน์และยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ใช้สอยในการดำรงชีพให้แก่มนุษย์ได้อีก จุลินทรีย์ตัวเล็กตัวน้อยยังรู้จักทดแทนคุณแผ่นดินเลย […]

สร้างป่า เพิ่มพื้นที่ ปลูกป่าแบบสมาร์ท

ท่านพระครู ทองใส เจ้าอาวาส วัดตะไก้พลวง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ (หมอพืชชอบเรียกท่านแบบนี้ค่ะ) ท่านเป็น พระหนุ่มไฟแรง พระนักพัฒนา มีหัวใจเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินโดยแท้ สร้างป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ปลูกป่าแบบสมาร์ท วางแผนการสร้างคลังอาหารโลก ป่าชุมชน แบบยั่งยืน […]

ต้นกล้าน้อย ๆ เจริญเติบโตสู่ความยั่งยืนของชุมชนบ้านลิ่มทอง

ต้นกล้าน้อย ๆ เจริญเติบโตสู่ความยั่งยืนของชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต้นกล้าจะแกร่งได้..ขึ้นอยู่ที่ร่มโพพิ์ร่มไทรที่ที่มีรากกหยั่งลึกแข็งแรงคอยแผ่กิ่งก้านสาขา…ให้ร่มเงา…..ปราชญ์น้ำ..แห่งนางรอง..กับหมอพืชให้ความสำคัญกับคลังอาหาร..คลังความรู้…ที่เรียนรู้ไม่จบสิ้น…ที่ป่าคลังอาหารชุมชน โอบอุ้มโลก