ThaiGAP พร้อมเปิดตัวแอป ThaiGAP Platform Service ขอมาตรฐานได้เร็วต่อใจ

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 ในงาน THAIFEX 2018 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) นำผู้ประกอบการทุเรียนไทย กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่เข้าร่วม […]

อนาคต เกษตร ในไทยแลนด์ 4.0

ในนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลพูดถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเราได้เริ่มเห็นกันบ้างแล้วจาก ภาคการเงิน ภาคการขนส่ง หรือ SMEs แต่สำหรับภาคเกษตร นั้น หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า ภาคเกษตรจะยืนอยู่ตรงไหน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ Innovation Hubs เราไปดูพร้อมๆ กันประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 321 ล้านไร่ […]

เกษตรกรตัวอย่าง “Smart Farmer”

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ (รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “สวนสิทธิพงษ์” (คุณสิทธิพงษ์ ญาณโส) เกษตรกรตัวอย่าง Smart Farmer ด้านการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ 100% ซึ่งทำให้ผลผลิตทุเรียนมีประสิทธิภาพ […]