“สวนป้าผาด”

สวนป้าผาด” สวนไม้ดอกไม้ประดับที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะชำพันธุ์ไม้และการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษณ์ธรรมชาติที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชมหากท่านสนใจที่จะมาศึกษาดูงานหรือท่องเที่ยวในหมูบ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายกสามารถติดต่อได้ที่ Line : 097-2988879 , 0843557788 FB SUANPAPAD Site: www.papad-garden.com

Sirinut Betta Farm

เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้การเพาะพันธ์ุปลากัดที่อาณาจักรปลากัด สิรินุช เบตต้าฟาร์ม ที่ส่งออกปลากัดไปทั่วโลกเพื่อคุยกับคุณก้อย สิรินุช ฉิมพลี ผู้เป็นเจ้าของที่มีประสบการณ์เพาะปลากัดมากว่า 15 ปี  กิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร- เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยวปลากัดเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร- การให้อาหารปลากัด- การผลิตน้ำเขียวและจุลินทรีสังเคราะห์แสงอาหารของไรแดงและไรน้ำนางฟ้า- ปลากัดสวยงามมากมายสายพันธุ์ เช่นทองประกายแสด ของท่านนายกรัฐมนตรีประยุกต์ตั้งชื่อขึ้น ข้อมูลติดต่อสิรินุช เบตต้าฟาร์มที่ตั้ง : หมู่ […]

ORGANIC ISLAND

การท่องเที่ยวแนว Agro tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มคนที่รักธรรมชาติและรักสุขภาพขยายตัวมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่โหยหาความเป็นธรรมชาติ ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มครอบครัวที่อยากพาลูกหลานมาสัมผัสกับวิถีเกษตร สัมผัสธรรมชาติที่ไร้สารปรุงแต่ง รวมไปถึงกลุ่มศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตร มีฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มเตรียมดิน การปลูก การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ตามธรรมชาติขึ้นมาใช้เองแบบสะดวก ง่าย ปลอดภัย […]

BAN LIM THONG MODEL

แดนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือนโดยแท้ แก้วิถีแห่งความจน ฝึกฝนการพึ่งพาตนเองสร้างทุกอย่างจากความไม่มี…ให้มีในสิ่งที่จำเป็น…   ความสุขวิถีชาวทุ่ง..ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย มีเพียงความมีกิน แบบไม่อด ไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันกับใครๆ เพียงแข่งใจตัวเองก็เกินเพียงพอ วิถีชีวีเย็น ๆ ใช้ชีวิตอยู่กับความพึงพอใจกับความสุข  ความสุขที่ไม่ต้องเสแสร้ง ยิ้มที่ไม่ต้องฝืน ความชื่นมื่นรื่นเริงทีบริสุทธ์ วิถีชีวี เย็นๆ ที่ลิ่มทองSDG ลิ่มทองโมเดลหมอพืช นักเกษตรอินทรีย์ “อิสระ” […]