“สวนป้าผาด”

สวนป้าผาด” สวนไม้ดอกไม้ประดับที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะชำพันธุ์ไม้และการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษณ์ธรรมชาติที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชมหากท่านสนใจที่จะมาศึกษาดูงานหรือท่องเที่ยวในหมูบ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายกสามารถติดต่อได้ที่ Line : 097-2988879 , 0843557788 FB SUANPAPAD Site: www.papad-garden.com