พัตฐินันต์ จิตร์สนธิ (น้องบอย)

นายพัตฐินันต์ จิตร์สนธิ (น้องบอย) กรรมการสหกรณ์โนนสุวรรณ / ผู้จัดการฟาร์ม ฉลูเก่งกาจ CONTACT: FACEBOOK: บอย พัตฐินันต์ จิตร์สนธิ น้องบอย ผู้สานกิจการฟาร์ม ฉลูเก่งกาจ บ้านโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็น Start Up ด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว […]