ข้าวอินทรีย์วัดมงคลชัย

ข้าวอินทรีย์วัดมงคลชัย “ข้าวอินทรีย์วัดมงคลชัย..สืบสานศาสตร์พระราชา” รายได้ทั้งหมดสมทบทุนการบริหารจัดการระบบน้ำใน “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ราคา : 50 บาท (1 กิโลกรัม) วิธีหุง : ล้างข้าว 1 ครั้งหุงข้าวในอัตราส่วน ข้าว 1 ส่วน : […]

ข้าวจิ๊บ ข้าวอินทรีย์บ้านลิ่มทอง

ข้าวจิ๊บลิ่มทอง (Organic Rice) ข้าวกล้องอินทรีย์คัดพิเศษ 100% คุณค่าที่ไม่จิ๊บเหมือนชื่อ ข้าวจิ๊บเป็นข้าวพื้นเมืองโบราณมีอายุมากกว่า 100 ปี ปลูกเฉพาะในพื้นที่อำเภอนางรองเท่านั้น เนื่องจากเดิมอำเภอนางรองมีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วอยู่ 3 ลูก คือ ภูเขาไฟหลุบ ภูเขาไฟเขาอังคาร และภูเขาไฟพนมรุ้ง ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นดินที่เกิดจากภูเขาไฟดับแล้วจึงมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านลิ่มทองจึงได้ปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจิ๊บโบราณนี้ไว้ โดยไม่ผ่านการตกแต่งทางพันธุกรรม […]