เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้การเพาะพันธ์ุปลากัดที่อาณาจักรปลากัด สิรินุช เบตต้าฟาร์ม ที่ส่งออกปลากัดไปทั่วโลกเพื่อคุยกับคุณก้อย สิรินุช ฉิมพลี ผู้เป็นเจ้าของที่มีประสบการณ์เพาะปลากัดมากว่า 15 ปี 

กิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร
- เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยวปลากัดเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร
- การให้อาหารปลากัด
- การผลิตน้ำเขียวและจุลินทรีสังเคราะห์แสงอาหารของไรแดงและไรน้ำนางฟ้า
- ปลากัดสวยงามมากมายสายพันธุ์ เช่นทองประกายแสด ของท่านนายกรัฐมนตรีประยุกต์ตั้งชื่อขึ้น

ข้อมูลติดต่อสิรินุช เบตต้าฟาร์ม
ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
Tel: 086-1761228
FB: SirinutBettaFarm
Site: www.sirinutbettafarm.com