ORGANIC ISLAND

การท่องเที่ยวแนว Agro tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มคนที่รักธรรมชาติและรักสุขภาพขยายตัวมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่โหยหาความเป็นธรรมชาติ ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มครอบครัวที่อยากพาลูกหลานมาสัมผัสกับวิถีเกษตร สัมผัสธรรมชาติที่ไร้สารปรุงแต่ง รวมไปถึงกลุ่มศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตร มีฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มเตรียมดิน การปลูก การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ตามธรรมชาติขึ้นมาใช้เองแบบสะดวก ง่าย ปลอดภัย สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ แนวเกษตรธรรมชาติ ฐานกิจกรรมอินทรีย์ ได้ลงมือปฎิบัติจริง แหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญของจังหวัด รายล้อมด้วยโครงการหลวงต่างๆ เน้นความเป็นส่วนตัว ดังสวรรค์ของนักเดินทาง ในอ้อมกอดของขุนเขา สวนเกษตรอินทรีย์ สวนผลไม้นานาชนิด สวนเกษตรผสมผสานสวนผักสลัด สด ๆ ปลูกผักใช้เองในโครงการเน้นปลอดสารพิษตามหลักธรรมชาติ เราเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ชุมชน โดยยึดหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ และห่วงใยสุขภาพ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ขอแนะนำ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมท่องเที่ยวแนวเกษตรธรรมชาติ

กิจกรรม "อิ่มใจ สุขกายใน 1 วัน" 
กิจกรรม "เรียนรู้ กิน อยู่ เพื่อสุขภาพ" 2 วัน 1 คืน
กิจกรรม ครอบครัวสุขล้น "ปลูกความสุข ปลูกผักอินทรีย์"

ติดต่อและสอบถาม
สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท
Tel. 032-458339, 086-6246635, 099-4498789
ID Lind: may_ir และ sprr789
FB: bysuanphet
Site: www.suanphet.com