แดนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือนโดยแท้ แก้วิถีแห่งความจน ฝึกฝนการพึ่งพาตนเอง
สร้างทุกอย่างจากความไม่มี...ให้มีในสิ่งที่จำเป็น...

 


ความสุขวิถีชาวทุ่ง..ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย มีเพียงความมีกิน แบบไม่อด ไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันกับใครๆ เพียงแข่งใจตัวเองก็เกินเพียงพอ วิถีชีวีเย็น ๆ ใช้ชีวิตอยู่กับความพึงพอใจกับความสุข  ความสุขที่ไม่ต้องเสแสร้ง ยิ้มที่ไม่ต้องฝืน ความชื่นมื่นรื่นเริงทีบริสุทธ์ วิถีชีวี เย็นๆ ที่ลิ่มทอง

SDG ลิ่มทองโมเดล
หมอพืช นักเกษตรอินทรีย์ "อิสระ"  พันไมล์

กิจกรรมที่ท่านจะได้รับจากทริปนี้
- การเรียนรู้ระบบการจัดการน้ำ
- กิจกรรมกรรมกลุ่มเห็ดนางฟ้าฮังการี่
- แนะนำวิธีการไถนา การดำนาและปลูกผัก
- พบกับร้านค้าชุมชน ผักปลอดสารพิษ และอาหารพื้นบ้าน

ติดต่อและสอบถามได้ที่
82/1 หมู่ 4 บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร.089-8465660 , 089-2839438
E-mail : tipnangrong@hotmail.com

ชุมชนลิ่มทอง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากตัว นางรอง 17 กิโลเมตรเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีผู้อาศัย 136 ครัวเรือนความเป็นอยู่ที่นี่ค่อนข้างยากจน  อาชีพหลักทำนา ในชุมชนนี้ มีเด็กที่ไม่สามารถเรียนต่อระดับมัธยมปลายได้หลายคน เพราะความยากจน ที่นี่ มีอาชีพหลักคือการทำนา และลูกหลานก็ไปทำงานต่างถิ่น หนีเข้าเมือง ที่นี่มีความโชคดีที่ มีกลุ่มคนที่ตั้งใจพัฒนาชุมชนของตัวเอง พยายามขจัดความยากจน พยายามขจัดความแห้งแล้ง...ให้หายไป...เมื่อมีน้ำน่าจะทำให้ทำการเกษตรได้มากขึ้น และมีรายได้มากขึ้นที่นี่ได้น้อมนำศาสตร์พราะราชา เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรณ์น้ำ  มาพัฒนาขุมชน หาวิธีการกักเก็บน้ำฝนตามฤดูกาล ไว้ใช้ในยามขาดแคลน  โดยทำถนน น้ำเดินน้ำเที่ยวทุ่ง สระแก้มลิง บ่อดักตะกอน คลองดักน้ำหลาก สระพวง เป็นขบวนบริหารจัดการทรัพยากรณ์น้ำแบบแยบยล และใช้การสังเกตุ ความอดทน ความพยายาม ความสามัคคี ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน

เรื่องราวที่ชุมชนลิ่มทองมีเรื่องราวมากมาย น่าเรียนรู้ศึกษาเป็นศาสตร์การดำรงชีวิตแบบธรรมชาติตามรอยปราชญ์น้ำ แกะรอยถนนน้ำเดิน เพลิดเพลินกับน้ำเที่ยวทุ่ง   แอบย่องไปคลองดักน้ำหลาก ว่าหน้าตาเป็นยังไง....ที่ใครๆเขากล่าวขานถึง ว่าเป็นที่หนึ่งเรื่องบ่อดักตะกอน  ตะลอนกินลมชมทุ่ง  มุงสู่แปลงเศรษฐกิจพอเพียง ที่เรียงร้อยพืชเศรษฐกิจ ผลิตสู่ตลาดแบบยั่งยืน อื่นหมื่นแสนใด ๆ ไม่มีใครช่วยได้ เรียนรู้หลักการบริหารจัดการชุมชน จากกลุ่มชน บัณฑิตคืนถิ่น บัณฑิตพลัดถิ่น บัณฑิตอาสาความเจ้มแข็งของชุมชน  ความมีจิตสาธารณะในชุมชน

ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ จนมีคำกล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรทำให้เกิดการจัดการปัญหาเรื่องน้ำระดับชุมชน อย่างมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองขึ้น ทำให้เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง ชนะเลิศการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 57 ที่สร้างความปิติยินดีให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก และเพื่อให้ชุมชนอื่นๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนผ่านพื้นที่จริง ภายใต้แนวความคิด ศึกษาเส้นทางน้ำเดินแกะรอยน้ำท่วมทุ่งมุ่งสู่การแก้ดินสมองดูวิถีชุมชน..ดินแดนแห่งปราชญ์เมืองแป๊ะแวะทักทายบัณฑิตคืนถิ่นยอดกตัญญู